AoMuaRangDong
Áo mưa bộ rạng đông

Áo mưa bộ rạng đông

Áo mưa bộ rạng đông Áo mưa bộ rạng đông có thể hiểu là áo mưa được sản xuất từ nhựa của công ty Rạng Đông. Trên bề mặt nhựa có chưa “rđ” nhỏ nổi trên mặt nhựa. Do công ty nhựa Rạng Đông có uy tín trên thị trường nên...